Vælg en side

Vilkår

Forretningsbetingelser

Virksomhedens navn: vufshoppen
Ejet af: Hejdi Jensen
CVR-nummer: 37172669
Etableringsår: 2015
Adresse: Toftegårdsvej 172, 9440 Aabybro
Telefonnummer: 28 73 37 28

Bank: Jyske Bank
Reg.nr.: 7369
Kontonr.: 0001318411

Officiel e-mail adresse: info@vufshoppen.dk

Officiel web-adresse: https://www.vufshoppen.dk

Bestilling 
Du kan bestille varer fra vufshoppen på følgende måder:
– via hjemmesiden

Alle priser på websitet angives inkl. moms, eksklusiv fragt

Vufshoppens persondatabehandling

Oplysninger om Kundens navn, adresse og køb opbevares af  Vufshoppen – ifølge regnskabsloven – i 5 år. Oplysninger om e-mailadresse og telefonnummer opbevares i 2 år af hensyn til evt. reklamation.

Betaling 
Betales med betalingskort. Eller Mobilepay

Levering 
Forsendelser fra vufshoppen foregår via Post Danmark.
Efter endt bestilling på vores hjemmeside vil du modtage en bestillingsbekræftelse som ”bevis” på, at din ordre er registreret af vores ordresystem. Vi vil straks, når vi har behandlet din bestilling, sende dig en meddelelse om hvorvidt vi kan imødekomme din bestilling.
På afsendelsesdagen vil du pr. e-mail modtage en besked om, at din ordre er blevet afsendt.
Fortrydelsesret
Skulle du fortryde dit køb, kan du gøre det indenfor 14 dage. Du skal blot sende den retur til vufshoppen inden 14 dage. Når varen returneres og fortrydelsesretten udnyttes, kan det dette kun ske, såfremt varen returneres i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog den. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, hvor det er helt åbenbart, at brugen formindsker varens salgsværdi væsentligt.

Når du udnytter fortrydelsesretten, skal du selv betale for fragten, når du returnerer varen.

Email:

info@vufshoppen.dk

Når du fortryder købet, tilbagebetales købesummen til dig ved en overførsel til din bank. Når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til betingelserne for, at fortrydelsesretten kan udnyttes, vil vi kontakte dig for at få oplyst, hvortil købesummen skal returneres.
Reklamation 
Der gives efter købeloven en reklamationsret i 24 måneder på alle varer. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet, som er opstået 24 måneder efter købet. Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af din fejlagtige brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen. Hvis varen er behæftet med en mangel, er kunden berettiget til at kræve omlevering. Det vil sige, at man kan kræve en ny vare fremsendt som erstatning for den, der reklameres over. Dette forudsætter, at reklamationen er berettiget, samt at omleveringen ikke medfører urimelige omkostninger for vufshoppen. Du skal reklamere inden rimelig tid efter, du har konstateret manglen. Reklamerer du inden 2 måneder anses reklamationen altid for værende rettidig. Vi refunderer rimelige fragtomkostninger, som du måtte have i forbindelse med returnering af varen, når reklamationen er berettiget.

Når du ønsker at reklamere over et produkt, skal det indsendes til os på vores adresse.

Såfremt du sender et produkt til os, som viser sig ikke at være behæftet med en mangel, men alene ikke fungerer på grund af en brugerfejl, er vi nødsaget til at tage et administrationsgebyr på kr. 200,- til dækning af udgifter i forbindelse med tests. Hertil kommer udgifter til forsendelse.

 

Forbehold 

Der tages forbehold for udsolgte varer.
Enhver ordre modtages under forbehold for force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af vufshoppen eller vufshoppen ‘s leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser vufshoppen eller vufshoppens leverandørers muligheder for at levere. Vufshoppen har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet. vufshoppen er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen, som følge af manglende levering.